nr-konta.gif
Fundacja Dom na Skale, 62-035 Kórnik, Czmoniec 17, tel.61-81-71-486